Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

ČESKÉ UMĚNÍ 20.století

2007-06-11 19:42

Stálá expozice

Výsava se nachází v budově Domu u Zlatého prstenu

V expozici je veřejnosti představena sbírka českého umění 20. století GHMP (díla Toyen, Josefa Šímy, Jana Zrzavého, Jiřího Koláře, Vladimíra Boudníka, Karla Nepraše, Karla Malicha, Jiřího Sopka, Jaroslava Róny, aj.). Fond má své zvláštnosti dané historií, výstavní a akviziční činností Galerie hlavního města Prahy. Tvoří jej výrazné soubory i pozoruhodné jednotlivosti.

První část expozice, nazvaná "Sen, mýtus, ideál", poukazuje na nejrůznější možnosti nabízené archetypálními zdroji, mnohoznačnými návraty k počátku či k arkadickému klidu.

Druhý tématický okruh, věnovaný expresivním tendencím v českém umění 20. století, je nazván "V křivém zrcadle a za zrcadlem". Připomíná odlišné způsoby přehodnocení podnětů vycházejících z reality, vedoucích od přirozené distorze přes expresivní metamorfózy po sociálně kritickou perzifláž s politickými podtexty.

Směřování k abstrahovanému vnímání reality, k utopickým vizím budoucnosti i k soustředěnému vztahu k věcnosti je mapováno díly, umístěnými ve třetím patře domu U Zlatého prstenu, vázanými tématickým názvem "Utopie, vize, řád".

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU

Současná složitá dispozice domu U Zlatého prstenu vznikla stavebním sjednocením dvou samostatných středověkých domů. Z raně gotického období stavebního vývoje domu se zachovaly sklepy a chodba v prvním patře s původní valenou klenbou. V této chodbě se rovněž nachází fragmenty nástěnných maleb z konce 15. století. V řadě místností se zachovaly dřevěné malované záklopové stropy ze 16. století s renesančními motivy.

Z přestavby domu kolem roku 1609 pochází vřetenové schodiště, eliptické nadsvětlíkové okénko a renesanční valené klenby. V 19. století byl upraven hlavní vstupní portál s domovním znamením.

V roce 1990 dostala dům do správy GHMP. V roce 1998 zde byla zpřístupněna stálá expozice českého umění 20. století ze sbírek GHMP a zájemcům je přístupná čítárna ve 2. patře.

Čítárna je prezenční. Zájemcům nabízí možnost studia odborné literatury, rozsáhlého spektra katalogů k výstavám i odborných časopisů, vztahujících se k výtvarnému umění. Přístupná je jak v rámci prohlídky expozice, tak i volně, bez placení vstupného. Základem jejího fondu jsou katalogy a publikace reflektující tvorbu umělců, kteří mají své přímé zastoupení ve sbírkách GHMP; případně umělců, jimž Galerie uspořádala výstavu a vydala katalog.

V zadním traktu domu je nejen návštěvníkům Galerie k dispozici Týnská literární kavárna.

VSTUPNÉ:

základní: 150 Kč

snížené: 70 Kč

školní: 20 Kč

od 17. 9. uzavřeno

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>