Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

CELEK – Equilibrium

2007-07-11 18:16

CELEK - Equilibrium
2.8.2007 - 9.9.2007
Mezinárodní umělecký projekt na podporu planetární rovnováhy

Titul CELEK vznikl v roce 2006 v Praze. Koncept a obsah, který titul zastřešuje, předpokládá sérii tvůrčích aktivit, které mají inspirovat lidi k harmonickému životu.

V roce 2007 jsou realizovány především akce spjaté s poznáváním povahy krajinných fenoménů v Čechách, jako nedílných součástí jednoho celku - Přírody planety. U všech aktivit jsou východiskem principy Geomantie /z řec. geo-země, manteia-zření, tedy vhled od podstaty dění/. Hlavní z aktivit tohoto roku je zahájení víceletého uměleckého projektu EQUILIBRIUM, který je vrcholením Pražského Litopunkturního Projektu z let 2003-2006. Koncept, ve spolupráci s Cultura In Forma Bohemia o.s. /dále CIB/ a Botanickou zahradou Praha v Troji, připravil slovinský umělec, geomant a tvůrce litopunktury Marko Pogačnik. Sám o tomto projektu říká: "Equilibrium - podpora planetární rovnováhy."


"Botanická zahrada v Praze se rozhodla ve svém areálu vytvořit v roce 2007 dvě kamenné kompozice, jako poctu planetární rovnováze. Planetární rovnováha ve všech svých aspektech je rozhodující nejenom pro život rostlin, ale také pro život všech bytostí žijících na Zemi. Moderní lidská civilizace začala vážně narušovat planetární rovnováhu, což se projevuje v přírodních ekologických neštěstích na celém světě. Zvrátit trend, který vede k destrukci Života na Zemi, znamená potřebu vědomého úsilí k obnovení rovnováhy na všech úrovních kultury a přirozeného prostředí.

Navrhovaný projekt kamenných kruhů v areálu Botanické zahrady v Praze je příkladem takového vědomého úsilí podpořit celoplanetární rovnováhu skrze harmonii protikladů. Kamenný kruh /v dolní části areálu, pozn. organizátora/ v Praze bude mít tvar dvou spirál představujících dva protipóly, které se vzájemně harmonizují. Bude vytvořen mezinárodní skupinou umělců, kteří jsou spjati s litopunkturou.

"Litopunktura" je umělecká metoda podobná aukupunktuře. Místo aukupunkturních jehel, jsou na vybraná místa krajiny stavěné kamenné stély. V posledních dvaceti letech přináší litopunktura rovnováhu a harmonii místům a krajinám celého světa. Základem litopunktury je tvorba kosmogramů, vizuálních znaků, které jsou schopny přenášet informace za hranice času a prostoru.

Koncept dvou spirál kamenného kruhu
Equilibrium znamená ve své podstatě, že dvě protikladné síly jsou vedeny k rovnováze. Tyto dvě síly jsou představovány dvěmi spirálami formovanými do dvou protisměrů. První spirála je tvořena 18 kameny přirozeného vzhledu, ve výšce v rozpětí 150/80 cm. Každý kámen vypovídá o určité zemi nebo krajině v Evropě. Druhá spirála je tvořena z 21 podobných kamenů, kdy každý z nich představuje určitou zemi nebo krajinu, která je součástí jiných kontinentů nebo oceánů/moří Země, v Africe, Asii, Oceanii. Australii a Americe. První spirála je věnována kulturním rozdílnostem a reprezentuje tedy lidskou kulturu, zatímco druhá spirála je věnována celoplanetárním přírodním fenomenům. Tímto způsobem, rovnováhou dvou spirál, je rovněž vyjádřeno hledání rovnováhy mezi lidskou kulturou a Přírodou Země.

Realizace
Práce začne stavbou nejméně 30 kamenů v roce 2007 a bude pokračovat další rok. Každý z účastníků vybere dvě evropské a tři celoplanetární krajiny/země/fenomény, pro které budou vytvořeny kosmogramy. Kosmogramy budou tesány do kamene, a/nebo vytvořeny z hlíny a sádry a potom odlity do bronzu. Práce budou představeny věřejnosti.

Marko Pogačnik - 2007


Druhá kompozice. V průběhu historie nastala na naší planetě situace, kdy lidským působením došlo k různým formám zásahů do původní krajiny. V mnohých takových oblastech jsou narušeny přirozené toky energií a kvalit přírody potřebných k harmonickému životu. Podobná skutečnost byla vypozorována i v krajině, kde dnes leží město Praha. Na vyzvání CIB se touto situací zabývá od roku 2000 uznávaný slovinský umělec a geomant Marko Pogačnik a od roku 2004 i pražská geomantická skupina.

Průzkumem pražské krajiny bylo zjištěno, že její fenomén obsahuje ohniska sil, které městskou krajinu přesahují a nabízí možnosti navázat přerušená spojení s většími celky krajiny Čech, ale i planety. Toto platí i pro areál zoologické zahrady, kde byl v místě kolem výběhu vlků vysledován vstup kvalit zužitkovávaných větším celkem než je pražská krajina. Výstup těchto sil je v místě restaurace a lanovky. Ohnisko má tady několik dílčích kvalit, ze kterých převažuje schopnost příjímat a transformovat základní životní energie dle potřeb celku. Umístěním kamenné litopunkturní stély v tomto ohnisku v roce 2006 se obnovilo a stabilizovalo spojení celku pražské krajiny s dalšími celky krajiny české. Zároveň, prostřednictvím informace vyjádřené kosmogramem Marko Pogačnika, vytesaným do stély, byla vytvořena oboustranná komunikace s fenomény nalezenými v oblasti botanické zahrady. Tam se nacházejí nejméně dvě ohniska, které si vyžádali pozornost.

První leží poblíž správní budovy a má svůj střed nad drobnými cibulovinami, jak je místo označeno na oficiálním plánku zahrady. Zde je centrum setkávání planetárních sil vyvěrajících z nitra kopce a kosmických sil utvářejících obsahy pro lokální úroveň pražské krajiny. Tyto kvality - vzory, pak přebírají další ohniska pražského systému. Celý systém tak spolupracuje na vytváření podmínek pro optimální rozvinutí obsahů určených krajině a přírodě, ve které leží město Praha.

Druhé se nachází na temeni vrcholu areálu botanické zahrady. Zde se nalézá zcela výjimečná situace, kdy se v atmosféře nad oblastí porostlé borovicemi, projevuje kvalita umožňující propojení městské krajiny Prahy s celkem daleko přesahujícím Čechy i Evropu. Domníváme se, že jde o typ sil vysokých kosmických vibrací spojujících celky Přírody na vesmírné úrovni.

Toto zjištění vedlo k projektu Equilibrum a oslovení Botanické zahrady ke spolupráci. Vedením zahrady byla schválena instalace dvou kamenných kruhů/kompozic. Jeden z nich bude obsahovat 12 kamenů po obvodě a jeden uprostřed. Bude umístěn mezi stromy borovicového lesa na vrcholu zahrady. Má vyjádřit komunikaci s nezměrným celkem dvanácti archetypů prostředí Života Přírody Kosmu. Pro centrum kruhu, byl akad. mal. Jiřinou Lockerovou navržen kosmogram vyjádřující spojení s původním zdrojem sil Života Kosmu.


Realizace
Kruh s dvanácti kameny a středovým kosmogramem bude vytvořen do konce června 2007. Kameny budou z přírodních žulových masivů a nepřesáhnou výšku 180 cm. Průměr kruhu bude přizpůsoben prostředí, ale nepřesáhne 36 m. Kosmogram pro středový kámen bude buď vytesán do přírodního materiálu, nebo odlit do bronzu a následně vsazen do kamene.

Jan Tajboš a Jiřina Lockerová, autoři krajinného průzkumu i koncepce litopunktury kruhu, 2007


Program projektu EQUILIBRIUM v létě 2007, areál Botanické zahrady Praha, Troja a okolí:

2. srpna - 9. září, výstava fotografií a kosmogramů

2. - 9. srpna, promítání filmu Viliama Poltikoviče "Neviditelné světy"

2. - 9. srpna mezinárodní geomantická dílna, spojená s představením vybraných krajinných fenoménů a setkáním veřejnosti s autory

3. srpna, přednáška Marko Pogačnika

4. srpna, seminář Marko Pogačnika v okolí Botanické zahrady a pražské krajině

Hlavní organizátoři projektu:

Cultura In Forma Bohemia o.s., Plzeňská 54, 150 00 Praha 5, Česká republika, Kontakt: Jan Tajboš, tel.: +420 /257 328 922, +420 /776 568 572, eMail: jan@jantajbos.cz, www.jantajbos.cz


Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, 171 00 Praha 7, Troja, Česká republika, Kontakt: Eduard Chvosta, tel.: +420 234 148 133, eMail: eduard.chvosta@botanicka.cz, www.botanicka.cz

Hlavní finanční podpora projektu:
Maitrea, U Prašné brány 1079/3, 110 00 Praha 1, Kontakt: Alice Frišautová, tel.: +420 221 711 621, eMail: a.frisaufova@maitrea.cz, www.maitrea.cz

Projekt dále podpořili:
Zahradní architektura Kurz, Kolovečská 1938, 155 00 Praha 5, www.landscaping.cz

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>