Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Představení
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Cabinet (1)

2007-06-11 19:42

CABINET

Račte vstoupit a užasnout nad dokonalostí,

krásou a genialitou!

Budou vám předvedeny zajímavé exponáty a názorně objasněny jejich principy a funkce!

Unikátní sbírka kuriosit a zázraků XX. Století!

Poprvé pro veřejnost!

Praktické ukázky!

Vstup na vlastní nebezpečí!

Buďte vítáni v mém Cabinetu. Po letech usilovné práce na řešení Pražákova cirkulačního paradoxu jsem se rozhodl s výsledky mé práce seznámit laickou i odbornou veřejnost. Protože jsem se u oficiálních institucích nesetkal s porozuměním, rozhodl jsem se, lépe řečeno, byl jsem nucen, na vlastní náklady zřídit Cabinet. Abych před zraky ctěného publika mohl demonstrovat, že z bludného kruhu civilizační expanze se lze vymanit pouze zázraky uvnitř nás samotných. Protože zmíněná demonstrace není bez rizika, jsem rád, že jste toto riziko podstoupili a do Cabinetu přišli.

prof. Pražák

* * *

Úryvek z knihy prof. Pražáka: “Kruté úvahy o lidstvu”

nakl. Pergeens Prg 1995, (str. 367 - 368)

“... To, že se lidé množí nedefinovatelnou rychlostí, nepovažuji za katastrofální. Naopak. Za katastrofální považuji to, že lidé produkují další a další stroje, přístroje a technické novinky. Tyto stroje jsou údajně a zdánlivě určeny k tomu, aby lidem ulehčovaly život. Ve skutečnosti život pouze komplikují. Jsou totiž příliš praktické funkční a spolehlivé....”

Tento úkaz shrnuje ve dvou bodech Pražákův cirkulační paradox:

1. Každý nový vynález přináší problém.

2. Nový problém je řešitelný pouze novým vynálezem.

Z čehož je jasné, že se naše civilizace ubírá naprosto špatným směrem. Řešení Pražákova cirkulačního paradoxu spočívá ve zcela zásadní reversi myšlení lidstva a jeho přístupu k vynálezům. Tuto geniální ideu vyjadřuje Pražákův Zákon funkční nestability:

Pouze ty stroje jsou užitečné, které se zdají být k ničemu

Funkce takových strojů se jeví být záhadná nebo dokonce nemožná. Návod k použití neexistuje. Při používání jsou potom lidé nuceni používat vlastní myšlení fantazii a kletby. Uvedení takového stroje v činnost je pak provázeno pocitem malého zázraku. Z výše uvedeného tedy plyne, že rozvoj civilizace nespočívá v produkci nových technických zázraků, nýbrž, že rozvoj lidstva je možný jedině produkcí zázraků lidských. Byť malých.

Poděkování.

Profesor Pražák si dovoluje vyjádřit svůj nezměrný dík divadlu IMAGE za spolupráci při zřízení Cabinetu a rovněž slečně Růženě za podnětné připomínky k provedení praktických ukázek.

Komentáře (1)

Visit Website 2020-11-01 12:39:13
there are many gutter companies but they are an outstanding in the market. visit website to know more.

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>