Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

BAD TIMES / GOOD TIMES

2009-01-21 11:59

Výstava proběhne: 4.3.-19.4.2009
Futura

Kurátor: Matei Bejenaru /RO/

Vystavující umělci: Luchezar Boyadjiev /BG/, Ştefan Constantinescu /S/RO/, Cristina David /RO/, Veaceslav Druţă /F/MD/, Nikoleta Marković /SRB/, Aurelia Mihai /D/RO/, Vlad Nancă /RO/, Dumitru Oboroc /RO/MD/, Danilo Prnjat /SRB/, Ştefan Rusu /MD/RO/


 Veaceslav Druta: Nakupování / Shopping, videostill, 2008

Když se zeptáte průměrného rumunského studenta na hlavní město Makedonie je velice pravděpodobné, že Vám nebude schopen odpovědět. Pokud se zcela náhodně při šálku kávy na terase kavárny v Banja Luka zeptáte srbského číšníka na jméno jakéhokoliv rumunského města kromě Bukureště a Timisoary, s velkou pravděpodobností nebude znát odpověd.... I přes to, že sdílejí podobné kulturní hodnoty, jsou tyto země odděleny viditenými i neviditelnými hranicemi.

Z pohledu západu je balskánský region vnímán jako nestabilní, chaotický, zkorumpovaný, nejistý a dezorganizovaný... Pro bezpečnost regionu musí být jeho stabilita zajištěna. S výjmkou katolických zemí jiho-západu, které byly vystaveny vlivům západního světa, patří země tohoto regionu do jiné kategorie, která díky absenci převzatých západních vlivů jakými byla renesance, osvícenectví a průmyslová revoluce nebyla západními vlivy zasažena. Především díky jednotlivým zemím bývalé Jugoslávie je konsolidace států nesmírně komplikovaná. Naturel a vnímání jednotlivce je zcela odlišné, stejně tak jako společenský život, uzemí je (dis)organizováno na základě odlišných kritérií, respektování norem a struktura kulturního a občanského ducha je nesrovnatelně jiná. Na základě Webrovy publikace The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (Protestantská etika a duch kapitalismu) není občanská instituce založena na neuniknultelném materialismu jak argumentoval Marx, ale na náboženských ideálech a myšlenkách, které nemohou být redukovány k čistě materiálním příčinám.

Po pádu komunismu, rozpadu Sovětského Svazu a hrozivých válkách v Jugoslávii, je pouze jeden způsob jak "zahojit rány": neo-liberální vláda v dobách globalizace. V posledních dvou dekádách zažíval tento region mnohdy bolestivý přechod z totalitní diktatury komunismu do demokracie a ekonomie volného trhu, jehož výsledkem bylo primitivní soustředění kapitálu. I přes chybějící kulturní infrastrukturu, se umění stalo jakýmsi zrcadlem všech protikladů této společnosti a především procesu jeho zařazení do západního světa.


 Aurelia Mihai: a Moldavan / ... and the Moldavian, video, 2008, 31:42 min.

Ve výstavním projektu Bad Times / Good Times, se pokouším prezentovat téma reflexe umělců z východního a západního Balkánu, kteří v současnosti přispívají k vývoji kritického diskurzu, který se zaměřuje se na proces transformace v jejich vlastní společnosti. Můj zájem o toto téma vychází z přesvědčení, že i přes neupřitelnou kvalitu, inovativnost a přímost umění tohoto regionu, je prezentace a propagace především díky místním kulturním organizacím zcela nedostačující. Je zde mnoho umělců, kteří v současnosti vytvářejí nové, radikální způsoby a strategie týkyjící se právě sociálně-politických a ekonomických problémů současnosti.

Z fyziky známe, že v každém přechodném procesu, mají všechny parametry větší rozsah... Na základě analýzi nových ekonomií, nových politických schémat, přizpůsobených tradiční mentalitě zemí severovýchodní Evropy (Rumunsko, Moldávie, Bulharsko, Srbsko) je výstava sestavena kolem antagonistických rozporů:

Náboženství vs. Individualismus
Archaičnost vs. Modernita
Venkov vs. Město
Nacionalismus vs. Internacionalismus

Dan Perjovschi, jeden z velice uznávaných a známých umělců tohoto regionu kdysi řekl: "Na začátku 90 let jsem byl vnímán joko umělec východní Evropy. V druhé polovině let 90 mě považovali za umělce jihovýchodní Evropy. Na začátku nového milénia jsem dostal nálepku umělce z východního Balkánu." Nejen z této citace je zřejmé, že danému regionu byly a stále jsou dávána nová jména, která jsou přímo spojena s neustálými proměnami a střetávajícími se zájmy. Nestabilita a absence dlouhodobé perspektivy jsou jen některé z mnoha stávajících parametrů definující tento region.

Projekt Bad Times / Good Times (Špatné časy / Dobré časy) se skládá z výstavy, která se uskuteční v prostorách Centra pro současné umění FUTURA a z katalogu s příspěvky od autorů: Matei Bejenaru (umělec, kurátor - RO), Igor Caşu (historik - MD), Constantin Vică (filosof a mediální teoretik- RO), Luchezar Boyadjiev (umělec- BG). Publikace bude uvedena na vernisáži výstavy.


 Dimitru Oboroc: Joint UE Lights

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>