Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Antropologie: lidské kosti vypovídají - stálá expozice

2007-06-11 19:42

Lidské kosti vypovídají...

Z rozsáhlých antropologických sbírek Národního muzea (kostrové nebo žárové pozůstatky více než 20 tisíc osob) je vystavena pouze malá část.
Ve čtyřech oddílech jsou nastíněny postupy, které antropologové využívají pro získání obrazu o lidech, jimž nalezené kosti patřily.
První dva oddíly předvádějí dva nejdůležitější postupy prováděné při studiu kosterních pozůstatků - osteometrie (měření kostí) a osteomorfoskopie (popis kostí) - s jejich pomocí lze určit pohlaví, stáří, případně původní vzhled člověka, jemuž kostra patřila.
Třetí oddíl demonstruje speciální pozorování vedoucí k porovnávání populací či zjišťování příbuzenských vztahů, které může vést až k individuální identifikaci osoby.
Čtvrtý oddíl je věnován chorobám, které je možné na kostře zjistit, a dále také zraněním, které dotyčný nepřežil či které se naopak podařilo vyléčit.
Převážná většina exponátů pochází z archeologických výzkumů raně středověkých lokalit, jsou tu však i nálezy starší; novověké kosterní pozůstatky jsou vystavovány výjimečně.

Prostor: Národní muzeum, Václavské nám., 2. patro

Každé první pondělí v měsíci vstup zdarma.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>